EB Gymnastik

Motorisk udvikling gennem leg og sjov

EB gymnastikforening har et mål om at kunne tilbyde gymnastik til så mange som børn muligt. For at have plads til så mange som muligt, træner vi hver mandag med 2 hold ad gangen. Derudover har vi også træningstider om onsdagen, og træning i skolens gymnastiksal. For træningerne i hallen om mandagen, starter vi i den bagerste ende af hallen med opvarmning og forskellige gymnastiklege. Derefter skifter vi over til den forreste del af hallen, hvor vi træner spring på alle de gode redskaber foreningen råder over.
Hallen bliver derfor delt op med et forhæng. På den måde bruger vi hele træningen på gymnastik og ikke på at slæbe redskaber, og vi udnytter de ledige haltider så meget som muligt. Vi bruger også Scenen til mindre hold og dansehold. På Scenen er der mulighed for at slå en spejlvæg ud.

Fordele ved at lave gymnastik sammen i hallen om mandagen:

  • Børn og voksne bliver inspireret af hinanden
  • Bedre udnyttelse af redskaberne og mindre spildtid på at gøre redskaberne klar
  • Forældre og søskende har mulighed for at se deres børn lave gymnastik fra cafeteriet
  • Vi kan tilbyde gymnastik til op mod 160 børn på en eftermiddag

Fordele ved gymnastiktræning i hallen om onsdagen og i skolens gymnastiksal:

  • Vi får mulighed for at tilbyde flere hold tilpasset forskellige behov
  • Der er mere ro omkring disse hold, da der ikke er lige så mange børn der træner samtidig

Vi valgt at sætte et max. antal på alle gymnastikhold på 30 børn. Dermed sikrer vi at holdene bliver overskuelige for både børn og trænere. Kvaliteten og trygheden prioriteres. Til gengæld kan vi ikke garantere, at der vil være plads til alle på det ønskede hold, men vi gør hvad vi kan for at få det til at gå op.

Venlig hilsen
Gymnastikbestyrelsen