Om Vision 2020

 

Engesvang er en fantastisk by – vi vil gøre den endnu bedre. Vision 2020 er en vision om at udvikle byen i fællesskab på alle fronter.

Vision 2020 projektet startede i 2014 med ønsket om at skabe et stort og fælles samlingssted i Engesvang.

Ideen er at skabe et moderne og nytænkende værested og samlingspunkt for alle byens borgere under ét og samme tag.

Det er vores håb, at projektet kan danne rammen om et udviklende, inspirerende og fællesskabsfremmende miljø.

Vision

Nøgleord som åbenhed, fleksibilitet, gensidig inspiration og synergi skaber grundlag for samarbejdet mellem dagplejen, børnehuset, DUF, skolen, byens foreninger, selvorganiserede aktiviteter, sundhedssektoren samt Dybdalsparken.

Mission

Med Vision 2020 skaber vi rammerne. Fleksible og fysiske rammer til alle aktører og aktiviteter. Rammer, der skaber sammenhæng mellem de nuværende institutioner som skole, hal og plejehjem. Rammer, der inkluderer og udvikler udendørsarealer. Rammer, der indbyder til ophold.

Samarbejde med DGI

Sparringspartner: Lokaludviklingskonsulenter fra DGI

For at få mest mulig kompetent hjælp har Engesvang Vision 2020 takket ja til et samarbejde med DGI ’s afdeling for Faciliteter & Lokaludvikling. Afdelingen tæller 15 – 20 personer, som tidligere har deltaget i lignende arbejde i andre byer.

Deres officielle fokusområder er meget bredt favnende og de arbejder ud fra vidt forskellige udgangspunkter/fagligheder:

  • Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter i idrætsfaciliteter
  • Udvikling af lokalsamfund og områder
  • Udvikling og planlægning af fysiske rum og rammer for idræt, bevægelse og fællesskab

Kort sagt har de ekspertise inden for alle de faser, vi skal igennem og alle de områder, vi kommer til at skulle arbejde med i Engesvang Vision 2020.

Det betyder, at DGI bl.a. hjælper os med nye vinkler på arbejdet med med mennesker, rammer, faciliteter og med at belyse nogle af de mange muligheder for samvær og aktiviteter, der findes. Rent praktisk kan vi nyde godt af deres forslag fx omkring borgerundersøgelse og hvordan man kan tage et så stort projekt i mindre mundfulde. Samtidig kigger de på drift og organisation, for både aktiviteter og de fysiske rammer skal også realistisk set kunne ledes og driftes i fremtiden.

Vær en del af din bys fremtid

DGI’s medarbejdere har god erfaring i, hvordan man andre steder har inddraget borgere i lokalsamfundet. Det er et punkt, som ligger os på hjerte her i byen, efter som vi gerne vil have flest muligt til at give deres mening til kende og på den måde være en del af projektet. Den endelige løsning skal tilgodese mange vidt forskellige behov fra vidt forskellige borgergrupper og foreninger.

DGI følger Vision 2020 projektet fra start 2016 frem til sommerferien. I den periode vil der være mange aktiviteter, borgermøder, undersøgelser og inddragelse af mindre grupper i Engesvang.

Mål

Når sommerferien banker på, vil Engesvang have et gennemarbejdet udgangspunkt for fremtidens facilitet, som rummer de fleste ønsker og muligheder. Herefter starter implementeringen.

Det er vigtigt for os at påpege, at DGI ikke er involveret, for at projektet kun skal handle om idræt. Vision 2020 trækker på deres viden og får gode råd omkring netop det at forene meget forskellige interesser i én fælles løsning, som alle har ejerskab i og som bygger på en fælles fremtid.

Mød os på Facebook