Fodbold: Målsætning og Vision

Målsætning for EB Fodbold Ungdom

Det er EB Fodbold Ungdoms mål, at give børn og unge sportslige oplevelser og udfordringer i et miljø, hvor fællesskabet står i centrum, og hvor fodboldspillet er rammen for fællesskabet.

Vision

Med sammenhold, glæde og respekt – vil vi skabe en Engesvang klubkultur for alle.

Den anerkendende tilgang

I Fodbold Ungdom er der en forventning om, at trænere, spillere og forældre har en anerkendende tilgang til hinanden og bakker op om aktiviteterne i klubben.

Det betyder, at det sprog der benyttes til at tale med, til og om hinanden, i alle sammenhænge er præget af en ordentlig tone – og at man har konstruktive hensigter.

Det betyder f.eks. at forældrene, under kampene, kommer med rosende tilråb til spillerne – også gerne til andre end deres egne børn. Det betyder endvidere, at træneren dirigerer spillet og træningen med præcise og konstruktive anvisninger og at spillerne under ingen omstændigheder taler grimt eller nedsættende til eller om hinanden.

Adfærd og konsekvenser

Hvis enkelte medlemmer har et sprogbrug eller en adfærd, som falder uden for almindelig god opførsel, kan træneren fx bede spilleren gå til timeout uden for banen, indtil vedkommende forhåbentlig igen er klar til at indgå i fællesskabet.

Hvis en spiller udviser en adfærd, som træneren vurderer som særlig slem eller gentagne gange f.eks. bruger dårligt sprog, har træneren klubbens fulde opbakning til at sende spilleren væk fra træning og kamp. Efterfølgende beslutter træner og bestyrelse hvorvidt og under hvilke forhold spilleren kan fortsætte i klubben.

Handleplan:

I EB Fodbold Ungdom tolererer vi ikke mobning, og alle i klubben bør straks gribe ind og standse eventuel mobning med det samme. Om nødvendigt kan man bortvise spiller(e) fra den pågældende træning og efterfølgende inddrage bestyrelsen.

Når vi opdager mobning:

  • Trænerne har samtaler med mobberne og mobbeofrene.
  • Trænerne har samtaler med de indblandede spilleres forældre.
  • Trænerne inddrager hele holdet, da alle ofte er bekendt med mobningen og en løsning er et fælles ansvar.

Hvis træneren ønsker det, er bestyrelsen meget gerne behjælpelig ved håndteringen af ovenstående.

Hvis mobningen ikke stopper:

  • Bestyrelsen indkalder træner, mobbere samt forældre til et møde.
  • Konsekvensen kan være, at bestyrelsen beder forældrene til mobberne om at finde en anden klub til deres barn.

Konflikter og drilleri:

  • Konflikter og smådrillerier opfatter vi ikke som mobning
  • Konflikter er ofte små uoverensstemmelser, der foregår mellem nogenlunde lige stærke parter.
  • Konflikter kan kræve mægling fra de voksne.