Generalforsamling i Kulturhuset

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 05/03/2024
19:00 - 21:30

Kategori


Generalforsamling i
Kulturens venner og Kulturhuset ” Den gamle biograf”
Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning og regnskab
3. Indkomne forslag
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer
6. Forslag til vedtægtsændringen fra 2023
7. Forslag til vedtægtsændringer for 2024
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen inden den 27 februar.
Sendes til Poul Møller. Mollerisaksen @gmail.com
Efter generalforsamlingen i Kulturhusets bestyrelse er der generalforsamling i Kulturens Venner.

Dagsordenen er :
1.Valg af dirigent
2.Beretning fra formanden
3.Godkendelse af regnskab
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer og suppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til Kulturens Venner inden den 27. februar.
Sendes til Lone Thestrup; thestrup.lone@gmail.com
Efter generalforsamlingerne er der gratis kaffe og brød.
Hilsen bestyrelserne